ผลงานรับจัดโต๊ะจีน - งานบวช ทำบุญบ้าน

งานทำบุญร้อยวัน

งานบวช 42 โต๊ะ ที่วัดพระยาสุเรนทร์ ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพมากๆครับ

ผลงานการจัดโต๊ะจีนในงานอุปสมบท