ผลงานรับจัดโต๊ะจีน - งานอื่นๆ

โต๊ะจีน 100 โต๊ะ งานสมาคม ชาวไทยจีนยูนาน

รวมภาพงานโต๊ะจีน 3

รวมภาพผลงานปี 2559 บางส่วน